Skip Navigation Linksdefault

 

KOMPLEXNÍ SERVIS NEJEN PRO SENIORY

Posláním Senior-služby je pomáhat rodinám, seniorům a lidem se zdravotním postižením formou poskytování terénní sociální služby v obci Ostrava a okolí. Zejména však napomáhá ke zlepšení zdravotní, psychické a sociální rovnováhy člověka. Základním posláním je zabezpečit uživatelům pomoc pro setrvání v jejich přirozeném prostředí.

Jsme registrovanou pečovatelskou službou. Jsme schopni zajistit i příspěvek na péči. Veškeré služby jenž poskytujeme jsou v souladu se zákonem o sociálních  službách č.108/2006 Sb.,   

 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA OSTRAVA

Cílem Senior-služby je poskytnout pomoc, péči a podporu člověka a jeho přirozeného prostředí. Umožnit vést kvalitní život v jeho domácím prostředí v kruhu svých blízkých, což vede k jejich spokojenosti. Nemusí být umísťováni do jiných zdravotnických zařízení, jako jsou například domovy pro seniory, kde si špatně zvykají na nové prostředí, které mohou zhoršit zdravotní a psychický stav člověka. Zabezpečit pomoc při běžném chodu domácnosti rodin s dětmi. 

DÍLČÍ CÍLE SLUŽBY


- podpora klientů v jejich soběstačnosti a samostatnosti
- podpora klientů v maximálně aktivním životě s ohledem na jejich zdravotní a duševní stav
- zlepšení tělesného, psychického, a tedy i zdravotního stavu
- zajistit uživateli důstojné zacházení
- podpora rodiny při zajištění běžného chodu domácnosti


Okruh osob, kterým je služba určena


Senior služba je určena rodinám s dětmi, seniorům a lidem od 27 let, kteří mají sníženou soběstačnost a potřebují pomoc či podporu druhé osoby z důvodu:
- chronického onemocnění
- tělesného postižení
- duševního onemocnění
- kombinovaného postižení či onemocnění
- zabezpečení běžného chodu domácnosti
- rodiny s dětmi
- senioři

NAVÍC

Navíc jsme schopni zabezpečit klientům veškeré pravidelné či nepravidelné úklidové práce. Uklidíme dům, byt, vyčistíme koberce, umyjeme okna, vypereme, vyžehlíme. Poskytneme péči domácím zvířatům i rostlinám. Zajistíme údržbu a úklid venkovních ploch atd.